Ceník - Tenis

Neubytovaní

Ubytovaní,             skupiny, školy

Poznámka


Jeden Tenisový kurt

Letní sezóna 1.5. - 30.9.

350 Kč/hod

300 Kč/hod

od 1.9. nové povrchy

umělá tráva - Rolland Garo


Jeden Tenisový kurt

Zimní sezóna 1.10. - 30.4.

550 Kč/hod

450 Kč/hod

od 1.9. nové povrchy

umělá tráva - Rolland Garo


Tenisová Hala

Dva kurty

1000 Kč/hod

800 Kč/hod

nová tenisová hala od 1.11. 2019, pouze v zimě 1.10. - 30.4.


Tenisová Hala

Dva kurty

6000 Kč/den

celý den - 10 hodin

5000 Kč/den

celý den - 10 hodin

nová tenisová hala od 1.11. 2019, pouze v zimě 1.10. - 30.4.